Lijst van afkortingen

Afkorting

BSPEB
PTT

Sipo und SD

Betekenis

Binnenlandse Strijdkrachten (officieel: Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten, afgekort NBS)
Provinciaal Elektriciteitsbedrijf
Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie
Sicherheitspolizei und Sicherheitsdienst

Afkorting

Betekenis