Gemeente Dokkum

1 article

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Dokkum een zelfstandige gemeente. Na de gemeentelijke herindeling in 1984 werd Dokkum samengevoegd met de gemeenten Oostdongeradeel en Westdongeradeel. De naam van deze nieuwe gemeente werd Dongeradeel. Sinds 1 januari 2019 is de gemeente Dongeradeel samengevoegd met de gemeenten Ferwerderadeel en Kollumerland c.a. onder de naam Noardeast-Fryslân (Fries voor: Noordoost-Friesland).

Binnenkomst Canadezen 4 voorkant

Dokkum bevrijd!

Op 14 april 1945 wordt Dokkum als eerste stad van Friesland, na bijna 5 jaar bezetting, bevrijd. Na uren van spanning trekken de Canadezen met brullende motoren en ratelende rupsbanden om zeven uur ’s avonds Dokkum binnen; de Dokkumers zijn dolenthousiast… Learn More